Pre koho pracujeme:


* pre investorov

* pre stavebníkov

* pre banky a súkromníkov

* pre projekčné kancelárie

* pre dodávateľov


Kto nás môže potrebovať:


* realitné kancelárie

* predajcovia nehnuteľností

* kupcovia nehnuteľností

* právni zástupcovia pre predaj

  nehnuteľnostíČo auditom = stavebnou inšpekciou získate:


* Odbornú informáciu o nehnuteľnosti o    jej     technickom stave

* Predídete obvyklým nepríjemným    prekvapeniam po kúpe a predaji, resp.    prenájme nehnuteľnosti

* minimalizíciu právnych  či dokonca    súdnych    sporov tým, že získate zoznam    technických    závad a/alebo stav    technických zariadení    v  nehnuteľnosti    ešte pred podpisom kúpnej    zmluvy o    kúpe/predajiANAR-SK s.r.o. ponúka služby počas prípravy a realizácie výstavby:


ANAR-SK s.r.o. ponúka služby pri kúpe a predaji nehnuteľností:


Čo zverením stavby a jej prípravy do našich rúk získate:


Zníženie priamych nákladov na prípravu a realizáciu projektu / napr. na kancelárske priestory, mzdy, pesonalistiku a agendu s tým súvisiacu, IT a iné technické vybavenie, logistiku, atď


Neutralitu a nezávislý pohľad tretieho subjektu riadiaceho projekt a výstavbu, ktorého odmena je fixne daná mandátnou zmluvou


Odbremenenie investora/stavebníka od priamej účasti pri zabezpečovaní všetkých potrebných právnych úkonov  a činností, od prípravy až po ukončenie projektu /územné, stavebné konanie, stavebný dozor, účasť na rokovaniach s nimi súvisiacich, atď./


Našu zainteresovanosť na maximálnej efektivite riadenia projektu a výstavby z hľadiska časového, finančného i organizačného


Komplexnú komunikáciu a archiváciu dokumentov v digitánej forme


Zúženie obchodných rokovaní s množstvom subjektov na rokovania s jediným subjektom


www. anarsk..eu


www.anarsk.eu

 

www.anarsk.eu


www. anarsk..eu


ANAR-SK s.r.o.

ANAR-SK s.r.o,  Mlynské Pole 547/13A , 900 91 LIMBACH

Telefón:  ;  0948 17 44 11 ;0948  44 25 23  E-mail :  info@anarsk.eu

Stavebný manažment Stavebný dozor Stavebné rozpočty Technická inšpekcia Referencie Kontakty Zákony